SEM vs SEO

För den som är totalt oinsatt i detta med webben och sökmotorerna är naturligtvis SEO och SEM helt okända begrepp men det är inte alla som känner till begreppen som kan förklara skillnaden. SEO är en förkortning av Search Engine Optimization, sökmotoroptimering på svenska. Begreppet syftar på tekniker som används för att få den egna webbsidan att ranka högt i sökmotorernas organiska resultat. De organiska resultaten är de kostnadsfria placeringarna hos sökmotorerna.

SEO-vs-SEM-1288x724

“Organiskt” syftar på att denna kostnadsfria ranking faller sig naturligt utifrån hur webbsidan har placerat sig utifrån sökmotorernas algoritmer. Webbsidan motsvarar sökmotorernas krav på innehåll och användarvänlighet. Dessa organiska placeringar är mycket åtråvärda för alla som äger en webbsida. SEM betyder “Search Engine Marketing”, sökmotormarknadsföring på svenska. Det innefattar allt som rör en webbsidas synlighet hos sökmotorerna, det vill säga så väl SEO som SEA, vilket är ytterligare ett begrepp man behöver hålla reda på.

SEA

SEA är en förkortning av “Search Engine Advertising”, sökmotorannonsering på svenska. SEA syftar till den marknadsföring som görs genom betald annonsering via sökmotorerna. Denna betalda annonsering, som via Googles sökmotor görs genom Adwords, resulterar i snabbare exponering för en potentiell kundkrets.

Om konkurrensen inom nischen är hög kan kostnaderna för annonseringen bli höga då det är flera som konkurrerar om kunderna på samma sökord. Bäst betalande får den bästa placeringen på sina annonser.

SEA vs SEM

SEA är alltså ytterligare en metod som används i SEM, sökmotormarknadsföring – Search Engine Marketing. SEM är det övergripande begreppet för allt det som görs för att webbsidan ska synas på sökmotorerna, det vill säga så väl sökmotoroptimering som sökmotorannonsering.

SEO-vs-SEM

Som du ser blir det inte så krångligt när begreppen är utredda men till exempel SEO omfattar en mängd metoder för att en webbsida ska nå topplaceringar på sökmotorerna, så det är lättare sagt än gjort.

SEO, SEA och SEM – sammanfattning

Sökmotoroptimering syftar på de metoder som används för att få bra ranking hos sökmotorernas organiska och kostnadsfria placeringar. Det engelska begreppet är Search Engine Optimization och förkortningen är SEO. Sökmotorannonsering är den annonsering man lägger pengar på för att öka synligheten hos sökmotorerna. Det engelska begreppet är Search Engine Advertising och förkortningen är SEA. Oavsett om man ägnar sig åt SEO eller SEA för marknadsföringen är det SEM man ägnar sig åt; det vill säga sökmotormarknadsföring, Search Engine Marketing.