Så mycket pengar behöver du lägga på annonsering

Med möjligheten till digital marknadsföring förändras villkoren för annonsering. Oavsett hur du väljer att marknadsföra ditt företag eller din produkt är det ROI som avgör hur mycket pengar du behöver avsätta för marknadsföringen – och om det är värt det. ROI är en förkortning av Return on Investment och handlar om hur mycket effekt du får för den marknadsföringsinvestering du har gjort. Internet erbjuder numera förändrade villkor för annonsering och marknadsföring än vad företagen tidigare varit vana vid.

Nu är det exempelvis möjligt att köpa reklam via sociala medier och endast betala utifrån den effekt som marknadsföringen resulterar i. Adwords, till exempel, erbjuder annonsering via Googles sökmotor och här betalar du per besökare. Det innebär att pengar dras från företagets konto när någon klickar på den länk som marknadsförs.

Faktiska resultat

När annonsering sker via sociala media som Facebook eller Instagram är syftet att nå ut till en speciell målgrupp. Här finns möjligheten att rikta sig till speciella kundsegment. Vad sociala medier kan erbjuda är verkliga besökare som faktiskt tar del av det erbjudande som marknadsförs. Så fungerar även Google Adwords och liknande sökmotorrelaterad marknadsföring – man når ut till exakt den målgrupp man riktar in sig på och besökarantalet är verkligt.

Faktiska resultat

På detta sätt når verkligen annonseringen ut till skillnad från till exempel reklam genom en tidning där man aldrig kan garantera att läsaren ser annonsen. Vad ingen form av marknadsföring däremot kan garantera är att besökarna faktiskt gör ett köp eller nappar på erbjudandet. Det avgörs helt och hållet av själva erbjudandet och hur förmånligt och intressant det är.

Så håller du kostnaderna nere

Genom tjänster som till exempel Google Trends kan du hålla dig up to date med vilka sökord kunderna söker på inom den egna nischen. Det kan löna sig att använda mindre konkurrensutsatta sökord. Det kan till och med vara en idé att annonsera med felstavade ord eftersom kunderna stavar fel ibland. Det är omöjligt att beräkna hur mycket pengar som behövs läggas på marknadsföring. Hur mycket har du råd att avsätta?

RTB-Online-Advertisement-Poland

Testa du fram. Testa effekten av alternativa sökord. Ingen marknadsföringskanal kan garantera att besökare blir kunder – vad som avgör detta är erbjudandet och att det är attraktivt nog för kunderna. Kruxet är att hitta kunderna utan att konkurrera på de dyraste, mest attraktiva sökorden. Parallellt med betald annonsering bör du lägga energi på att nå topplaceringarna på sökmotorerna.

Topplacering på sökmotorerna

Det finns två sätt att nå ut till kunderna. Den absolut mest fördelaktiga metoden för att nå ut till besökare är att ranka högt på sökmotorernas resultat inom sin nisch. Dessa placeringar är kostnadsfria. De kostar bara blod, svett, tårar och tålamod – mycket tålamod. Lyckas du hamna på sökmotorernas första sidor inom den specifika nischen är lyckan gjord. Den snabbaste vägen är dock att annonsera.

BRITAIN-ECONOMY-RETAIL-ADVERTISING

Du bör använda dig av båda metoderna för att få mest effekt av din marknadsföring. Ju mer du annonserar, desto fler kunder får du – och med fler kunder kan du lägga mer pengar på marknadsföring. För att veta vilken marknadsföringskanal som är den mest effektiva för ditt företag måste du testa dig fram. Kanske det visar sig att det lönar sig bäst att överlämna sin marknadsföring till företag som kan sin sak.