Nyhetsbrev som marknadsföringsmetod

Den här artikeln förklarar hur nyhetsbrev som marknadsföringsmetod fungerar, men först skall grunderna redogöras för, så att du som läsare skall få ökad förståelse. Med sajten paloma.se kan du som egen företagare få stöttning i att själv generera nyhetsbrev till dina kunder eller klienter.

Vad är nyhetsbrev och vad är dess funktion?

Ett nyhetsbrev kan enkelt uttryckt sägas vara en uppdatering om företagets befintliga verksamhet. Det kan handla om ändrade rutiner, ny webbsida, tillsatta tjänster, lansering av produkter och så vidare. Storföretag som IKEA och H&M anlitar egna skribenter, medan småföretagare vars personalomsättning är låg kanske får lov att ge anställda i ledande positioner uppgiften att skriva nyhetsbrev.

Ett nyhetsbrev kan antingen skickas ut i fysisk form (på papper) eller i digital form varav det sistnämnda är absolut vanligast numera. Multinationella bolag kan, till följd av efterfrågan och påtryckningar, välja att utfärda nyhetsbreven på flera olika språk. På så sätt förstår fler befintliga och potentiella kunder vad verksamheten ämnar åstadkomma.

Vad är marknadsföring?

Marknadsföring har alla en relation till. Vi möter marknadsföring dagligen, men då främst under synonymen reklam. Reklam syftar till att attrahera potentiella kunder och att behålla befintliga sådana; reklam kan synas på tv, i radio, i busskurer och på många fler ställen. Nästan alla hemsidor försörjer sig på reklamintäkter, så länge de är gratis för användaren.

Reklam kan innehålla bilder, filmklipp, logotypen för företaget i fråga, tillhörande slogan och några andra faktorer. Huvudsaken är att attrahera kunden och befästa sig i långtidsminnet hos personen. Man får dock inte göra reklam hur som helst, man har en rad lagar att förhålla sig till och i all synnerhet grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagarna.

Fördelar med nyhetsbrev som marknadsföringsmetod

  • Det enklaste sättet att nå kunden utan att “tränga sig på” är att marknadsföra sig i ett nyhetsbrev. Med konventionella metoder såsom telefonsamtal, reklamannonser m.m inskränks vederbörandes integritet vilket kan vara en dålig strategi i förlängningen.
  • Det är miljövänligt under förutsättning att man skickar nyhetsbreven i digital form och inte i fysisk form.
  • Det är förhållandevis billigt. Att direkt vända sig till kunden utan att använda sig av en mellanhand tillika reklambyrå blir billigare i slutändan. Dessutom minskar det polariseringen mellan kunden och företaget eftersom att kontakten blir mer personlig och jordnära.
  • Majoriteten av befolkningen och särskilt unga är uppkopplade dagligen och kan på så sätt direkt läsa nyhetsbrevet.

Nackdelar med nyhetsbrev som marknadsföringsmetod

  • Ett nyhetsbrev kan ses som formellt och därmed betraktas som stelt och långrandigt i jämförelse med en slagkraftig reklamannons.
  • Kostnaderna för nyhetsbrevet kan skena om du som företagare anlitar en utomstående part att författa nyhetsbrevet.
  • Folk med lässvårigheter kan välja att inte läsa nyhetsbrevet. Då kan det vara värt att spela in en ljudfil av nyhetsbrevet för att nå ut till alla.
  • Människor har inte alltid tid att läsa ett långt nyhetsbrev, särskilt inte vuxna med små barn.
  • Risken för att hamna i folks skräpkorg på deras mejlkonton är överhängande om nyhetsbrevet inte berör människor med till exempel känslotillstånd som nyfikenhet, längtan och beundran.