Marknadsföringsstrategier – för mindre företag

Egentligen är skillnaden mellan stora och små företag vad det gäller marknadsföringsstrategier relativt små. Strategierna och tänket kring marknadsföring grundar sig på liknande principer. Det är egentligen budgeteringen, tidsaspekten och mödan med marknadsföringen mellan små, medel eller stora företag som skiljer sig åt. All marknadsföring handlar i grunden om att synas, förstå marknaden och lära känna sitt kundunderlag. Dock är det relativt många små eller medelstora företag som lätt förbiser vikten av vad en marknadsstrategi och marknadsföring faktiskt kan göra för att effektivisera tillväxten i företaget.

7-figure-eCommerce-strategies-to-avoid

Större företag lägger ner stora summor på marknadsföringsstrategier som ska få företaget att behålla och expandera i förhållande till både konkurrenter och kunder. Även mindre företag bör ta ett fast grepp om marknadsstrategier och sin marknadsföring – annars kan hela marknadsföringen bestå av att svara på mejl, göra uppdateringar på hemsidor och i sociala medier. Utan en effektiv strategi kring marknadsföring och framtidsvisioner kan företaget få en hög arbetsbelastning. Dock med en dålig utdelning vad det gäller företagets tillväxt. En marknadsstrategi blir därmed nödvändig.

Marknadsundersökning och konkurrenter

En marknadsstrategi kan egentligen aldrig börja utan en välgjord marknadsundersökning. Ju mer du vet om hur marknaden ser ut runtomkring, desto bättre. Hur ser den ut lokalt, runtomkring i Sverige och globalt? Storleken på marknad, område, trender, prisnivå och kundgrupper?

EmailMarketingWid

Var systematisk när du bearbetar marknaden, var noggrann och lista alla tänkbara konkurrenter. Detta gäller inte bara de mest uppenbara konkurrenterna utan även de som på ett eller annat sätt gör något liknande. Vilka styrkor och svagheter har dina konkurrenterna? Iaktta och dra nytta av dessa.

Målgrupp och kunder

Potentiella kunder måste bearbetas och lära kännas. Vilka kundgrupper har dina konkurrenter och hur kan du få dessa att välja ditt företag istället? Principen att lära känna andras kunder är lika viktig som att lära känna helt nya kunder. Ju mer du förstår kundens behov och önskemål, desto bättre kan marknadsstrategin planeras och utföras. Kom ihåg: målgruppen är aldrig en statisk modell, de är rörliga på en marknad. Därmed behöver du alltid ta pulsen på vad kunderna gör och känner.

Ta alltid med kundens perspektiv i marknadsstrategin.

Marknadsföringskanaler, värden och målsättning

Fundera på vilka marknadsföringskanaler företaget använder. Egen webbsida, sociala medier, blogg, eller Twitter? Varje publiceringsplattform och marknadsföringskanal bör vara ordentligt genomtänkt och optimerad för tilltänkt kundgrupp.

Effectuve-Marketing-Strategies-2-e1461253119336

Snapchat kanske inte är det bästa valet om majoriteten av kunderna är i 50-årsåldern? Samma sak gäller företagets värderingar, de måste på ett eller annat sätt delas av kunderna och tilltänkt målgrupp. En genomtänkt marknadsstrategi måste alltid ha företagets värderingar återspeglande genom marknadsföringskanaler och publiceringsplattformar. Därtill måste innehållet synkas mot tilltänkta kund- och målgrupper för att nå full effekt.